Darbai » Vykdomi darbai

           Darbų pavadinimas / objektas:

 

 1. Šilutės polderių sistemų eksploatacijos, priežiūros ir remonto darbai.
  Darbų atlikimo vieta: Šilutės r.
 2. Perteklinio vandens pašalinimo paslaugos Burkšvų, Stragnų ir Dituvos polderinėse sausinimo sistemose.

  Darbų atlikimo vieta: Klaipėdos r.

 3. Šilutės rajono Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcija.
  Darbų atlikimo vieta: Šilutės r.

 4. Dvarykščių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos  dalies melioracijos statinių rekonstrukcija.
  Darbų atlikimo vieta: Ignalinos r.

 5. Svylės melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija.
  Darbų atlikimo vieta: Ignalinos r.

 6. Varlenkos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija.
  Darbų atlikimo vieta: Ignalinos r.

 7. Šliuzo reguliatoriaus techninio projekto parengimo ir projekto įgyvendinimo (statybos darbų) paslaugos.
  Darbų atlikimo vieta: Lietuva.

 8. Pagėgių savivaldybės, pažeistos melioracijos infrastruktūros atstatymo darbai, II projekto dalies, Stoniškių k.v. melioracijos projekto P17-1976 m. (Šilgalių polderis), pylimų rekonstrukcija.
  Darbų atlikimo vieta: Šilutės r.

 9. Klaipėdos r. sav. Dovilų sen. melioracijos griovių K-2, T-4, T-6, T-8,T-1 (Kirnupalis) remontas.
  Darbų atlikimo vieta: Klaipėdos r.

 10. Tauragės r. Tauragės sen. griovio K-3 ir jo statinių remontas.
  Darbų atlikimo vieta: Tauragės r.

 11. Pėsčiųjų tako nuo mažųjų laivų uosto iki Baltojo tilto, Rusnės miestelyje įrengimo darbai.
  Darbų atlikimo vieta: Šilutės r.

 12. Nuogrindos prie namo, esančio Lietuvininkų g. 12, Šilutės mieste, sutvarkymas.
  Darbų atlikimo vieta: Šilutė.

 13. „Šilutės rajono savivaldybės polderinių sistemų rekonstravimas“ projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai.
  Darbų atlikimo vieta: Šilutės r.