Apie mus spausdinti

Norint pasiekti aukštus ir pastovius derlius Lietuvos klimatinėse sąlygose, vien šiuolaikinės žemės dirbimo technologijos nepakanka. Lietuva yra drėgmės pertekliaus zonoje, todėl yra būtina sąlyga – žemės nusausinimas. Taip 1965 metais melioracijos grupių bazėje Šilutės rajone buvo įsteigta Sausinimo sistemų valdyba (SSV).

 

1979 metais Šilutės SSV tapo melioracijos eksploatavimo valdyba (MEV).

 

1988 metais ji susijungė su Šilutės kaimo mechanizuota kolona – 3 (KMK-3) ir perėmė šios organizacijos pavadinimą, remiantis 1988-06-20 Lietuvos melioracijos ir Vandens ūkio ministerijos įsakymu Nr. 168.

 

1990-11-15 Šilutės KMK-3, vadovaujantis LR įmonių rejestro 1990-07-31 įstatymu Nr.1-441, buvo perregistruota į Šilutės valstybinę melioracijos ir eksploatacijos įmonę reg. Nr. VĮ 90-4.

 

Remiantis 1995-03-03 LR žemės ūkio ministerijos įsakymu Nr.159, 1995-03-13 įmonė buvo perregistruota į akcinę bendrovę “Šilutės polderiai”.

 

1995-07-12, remiantis LR vyriausybės 1995-05-29 nutarimu Nr.753, AB “Šilutės polderiai” perregistruota į specialios paskirties akcinę bendrovę “Šilutės polderiai” (SP AB “Šilutės polderiai”).

 

2003-12-30 LR vyriausybės 2002-06-27 nutarimu Nr.IX-999 SP AB “Šilutės polderiai” perregistruota vėl į AB “Šilutės polderiai”.

 

2005-09-07 juridinių asmenų registre perregistruota į uždarąją akcinę bendrovę “Šilutės polderiai”.

 

Įmonių rejestre UAB “Šilutės polderiai” įregistruotas įstatinio kapitalo dydis yra 704 498,16 Eurų. Įstatinis kapitalas padalytas į 2 429 304 paprastųjų vardinių akcijų. Bendras UAB “Šilutės polderiai” akcininkų skaičius yra 90. Pagrindinis  bendrovės akcininkas, valdantis 81% turimų akcijų yra VĮ Turto bankas, likusios akcijos priklauso fiziniams asmenims.

 

2023 metų sausio 1 dienai bendrovėje dirbo 78 darbuotojai, iš jų 2 vadovaujantys, 9 specialistai ir 67 darbininkai. Bendrovės veikla yra sezoninė ir pagrindiniai darbai prasideda tik pavasarį, todėl sezono metu darbuotojų skaičius išauga ~ 130.

 

Savo veikloje UAB “Šilutės polderiai” vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, LR akcinių bendrovių įstatymu, LR darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.