Apie mus spausdinti

Norint pasiekti aukštus ir pastovius derlius Lietuvos klimatinėse sąlygose, vien šiuolaikinės žemės dirbimo technologijos nepakanka. Lietuva yra drėgmės pertekliaus zonoje, todėl yra būtina sąlyga – žemės nusausinimas. Taip 1965 metais melioracijos grupių bazėje Šilutės rajone buvo įsteigta Sausinimo sistemų valdyba (SSV).

 

1979 metais Šilutės SSV tapo melioracijos eksploatavimo valdyba (MEV).

 

1988 metais ji susijungė su Šilutės kaimo mechanizuota kolona – 3 (KMK-3) ir perėmė šios organizacijos pavadinimą, remiantis 1988-06-20 Lietuvos melioracijos ir Vandens ūkio ministerijos įsakymu Nr. 168.

 

1990-11-15 Šilutės KMK-3, vadovaujantis LR įmonių rejestro 1990-07-31 įstatymu Nr.1-441, buvo perregistruota į Šilutės valstybinę melioracijos ir eksploatacijos įmonę reg. Nr. VĮ 90-4.

 

Remiantis 1995-03-03 LR žemės ūkio ministerijos įsakymu Nr.159, 1995-03-13 įmonė buvo perregistruota į akcinę bendrovę “Šilutės polderiai”.

 

1995-07-12, remiantis LR vyriausybės 1995-05-29 nutarimu Nr.753, AB “Šilutės polderiai” perregistruota į specialios paskirties akcinę bendrovę “Šilutės polderiai” (SP AB “Šilutės polderiai”).

 

2003-12-30 LR vyriausybės 2002-06-27 nutarimu Nr.IX-999 SP AB “Šilutės polderiai” perregistruota vėl į AB “Šilutės polderiai”.

 

2005-09-07 juridinių asmenų registre perregistruota į uždarąją akcinę bendrovę “Šilutės polderiai”.

 

Įmonių rejestre UAB “Šilutės polderiai” įregistruotas įstatinio kapitalo dydis yra 704 498,16 Eurų. Įstatinis kapitalas padalytas į 2 429 304 paprastųjų vardinių akcijų. Bendras UAB “Šilutės polderiai” akcininkų skaičius yra 88. Pagrindinis  bendrovės akcininkas, valdantis 81% turimų akcijų yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, likusios akcijos priklauso fiziniams asmenims.

 

Vadovaujantis 2013 m. balandžio 16 dienos Visuotinio akcininkų susirinkime priimtu sprendimu, bendrovėje buvo atšaukta Stebėtojų taryba ir išrinktas naujas kolegialus bendrovės  valdymo organas – valdyba. Bendrovės valdyba sudaroma iš 4 narių. Valdybos sprendimu 2017-08-10 bendrovės valdybos pirmininku išrinktas LR žemės ūkio ministerijos Teisės departamento  Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus patarėjas Linas Lapinskas.

 

2021 metų sausio 1 dienai bendrovėje dirbo 89 darbuotojai, iš jų 2 vadovaujantys, 12 specialistų ir 75 darbininkai. Bendrovės veikla yra sezoninė ir pagrindiniai darbai prasideda tik pavasarį, todėl sezono metu darbuotojų skaičius išauga ~ 130.

 

Savo veikloje UAB “Šilutės polderiai” vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, LR akcinių bendrovių įstatymu, LR darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.