Veikla spausdinti

        UAB “Šilutės polderiai” yra vienintelė bendrovė Nemuno žemupio regione, kuri atlieka šio regiono melioravimo darbus, užtikrina esančių įrenginių – polderių tinkamą funkcionavimą ekstremaliomis (potvynio) sąlygomis.  Bendrovė prižiūri 90% užliejamos teritorijos, kuri įeina į Nemuno deltos regioninio parko teritoriją (eksploatuoja 25 polderines sistemas, kuriose yra 37 siurblinės). Pagrindinės veiklos kryptys:

  • polderinių sistemų eksploatacija – remontas bei rekonstrukcija;
  • hidrotechninių įrenginių statyba, remontas ir rekonstrukcija;
  • aplinkos tvarkymo darbai (medžių ir krūmų šalinimas, kelmų rovimas ir t.t.);
  • pėsčiųjų takų ir kelių tiesimas, jų rekonstrukcija ir remontas.

        UAB “Šilutės polderiai” taip pat atlieka papildomus darbus susijusius su hidrotechninių objektų statyba, inžinerinių tinklų ir kelių tiesimu, kitus įvairius statybos darbus.

 

Bendrovė darbus atlieka ne tik  Lietuvos ribose, bet ir už jos ribų.