Korupcijos prevencija spausdinti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu bendrovėje patvirtinta korupcijos prevencijos politika.

Apie galimą korupciją galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (SST), tel.: 8 5 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt

 

Korupcijos prevencijos politika

 

Korupcijos prevencijos veiksmų planas 2022-2023 m.

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas 

 

Asmenų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus  sąrašas.

 

Informacijos surinkimas apie asmenis

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2021 m. (Nekilnojamo turto valdymo, naudojimo ir disponavimu juo srityje)   išvada

 

Dovanos ir reprezentavimas 

 

Dovanų politika

 

2021 m. dovanų registras