Veikla » Kokybės politika spausdinti

           Svarbiausias UAB “Šilutės polderiai” prioritetas yra aukštas kokybinis, technologinis ir gamybinis lygis, vykdant hidrotechninių įrenginių statybos priežiūros ir eksploatacijos darbus. Siekiant užtikrinti veiklos efektyvumą, klientų lūkesčius ir jų poreikių patenkinimą, bendrovė siekia kokybės vadybos, aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos užtikrinimo, tobulinimo, vadovaujantis įdiegtos sistemos standartais ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018.

 

          Bendrovės veiklos tikslai

  • Tobulinti statybos procesą techninėmis, technologinėmis ir organizacinėmis priemonėmis bei diegti technines naujoves, siekiant maksimaliai užtikrinti kliento poreikių tenkinimą.
  • Išpildyti visus savo užsakovų lūkesčius bei privalomuosius reikalavimus, kad kiekviena paslauga ir produktas taptų rekomendacija sekantiems užsakymams.
  • Nuolat stebėti ir tobulinti kokybės vadybos sistemą, matuoti jos rezultatyvumą pagal standartų reikalavimus, skiriant tam pakankamai išteklių.
  • Užtikrinti taikomų teisinių ir kitų privalomųjų reikalavimų vykdymą.Gerinti nuolatinį aplinkos apsaugos veiksmingumą, taupiai ir racionaliai naudoti išteklius.
  • Diegti pažangias ir ekologiškas statybos darbų technologijas, siekti, kad veikla būtų nepavojinga žmogui ir aplinkai.
  • Nuolat kelti darbuotojų kompetenciją, sąmoningumą ir atsakomybę, užtikrinant saugios darbo aplinkos kūrimą ir palaikymą, skatinti darbuotojus saugoti savo ir šalia dirbančio sveikatą.
  • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.