Veikla » Darbo užmokestis spausdinti

Bendrovės direktoriaus ir jo pavaduotojams darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ (toliau – LRV nutarimas Nr. 1341). Bendrovė vadovaujasi valdybos patvirtinta „Vadovų darbo užmokesčio tvarka“.

Atlygis nepriklausomam valdybos nariui mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – LRV nutarimas Nr. 665).

 

2022 metų planuojamas darbo užmokesčio fondas, direktoriaus ir jo pavaduotojo  vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) Eur ketvirčiais, darbuotojų skaičius ketvirčiais bei vidutinis mėnesinis sąrašinio darbuotojo darbo užmokestis:

I ketvirtis

 

2021 metų planuojamas darbo užmokesčio fondas,direktoriaus ir jo pavaduotojo pastoviosios dalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) Eur ketvirčiais ir sąrašinis darbuotojų skaičius ketvirčiais:

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis 

 

 

2020 metų planuojamas darbo užmokesčio fondas,direktoriaus ir jo pavaduotojo pastoviosios dalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) Eur ketvirčiais ir sąrašinis darbuotojų skaičius ketvirčiais:

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

 

2019 metų planuojamas darbo užmokesčio fondas,direktoriaus ir jo pavaduotojo pastoviosios dalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) Eur ketvirčiais ir sąrašinis darbuotojų skaičius ketvirčiais:

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

 

2018 metų planuojamas darbo užmokesčio fondas, direktoriaus ir jo pavaduotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ketvirčiais ir vidutinis darbuotojų skaičius ketvirčiais:​

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis 

 

2017 metų planuojamas darbo užmokesčio fondas ir direktoriaus ir jo pavaduotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ketvirčiais:

IV ketvirtis 

 III ketvirtis

 II ketvirtis

 I ketvirtis